სერვისები

  • Home
  • /
  • სერვისები

ვებ საიტების დამზადება

ჩვენ გთავაზობთ ტექნიკურად გამართულ, მომხმარებელზე მორგებულ, მარტივად მოსახმარ და ასევე საძიებო სისტემებზე მორგებულ მულტიფუნქციურ ვებ საიტების დამზადებას, რა თქმა უნდა მორგებულს ყველა მოწყობილობაზე !

ლოგოს დამზადება

ლოგო მნიშვნელოვანი ელემენტია რადგან კომპანიის ცნობადობის უპირველესი განმსაზღვრელი ელემენტია. ჩვენ კი გთავაზობთ ლამაზ, უნიკალურ, დახვეწილ მარტივად აღქმადი ლოგოების დამზადებას რომლებიც პირდაპირ პასუხობს მთავარ მოთხოვნებს : დამახსოვრებადობა, უნივერსალურობა, ორიგინალურობა, ასოციაციურობა, გამომსახველობა, ფუნქციონალურობა, ლაკონურობა !

SEO ოპტიმიზაცია

SEO ოპტიმიზაცია ანუ საძიებო სისტემებთნ საიტის ინტეგრაცია და მორგება. როგორიცაა google, yahoo, yandex... ა.შ. რას გთავაზობთ ჩვენ 1. SEO ანალიზი 2. საძიებო სიტყვების ანალიზი 3. კონკურენტების საიტების ანალიზი 4. საიტის ტექნიკური SEO ოპტიმიზაცია 5. საიტის გარე რესურსებით ოპტიმიზაცია !

სოციალურ მედია მარკეტინგი

სოციალური მედიის დახმარებით უკვე მიაღწია ბევრმა დამწყებმა ბიზნესმა მწვერვალებს და სწორედ ამიტომ არის იგი მეტად მიმზიდველი. რას გთავაზობთ ჩვენ Facebook|Instagram|Twitter და სხვა გვერდების აქტიურად და პროფესიონალურად მართვა, ასევე თქვენზე მორგებული ბიუჯეტით მათზე თქვენთვის მორგებული რეკლამის შემუშავება და განთავსება კონკრეტული აუდიტორის თუ ადგილდებარეობის მიხედვით.

ვებ საიტების ადმინისტრირება

ყველა ვებგვერდს ჭირდება ადმინისტრირება, ეს საჭიროა საიტის გამართულად ფუნქციონირებითვის . სამწუხაროდ საქართველოში ჯერჯერობით ამ მხრივ ცუდი ტენდენციები იკვეთება რადგან დამკვეთებს ხშირად მხოლოდ საიტის შექმნა და ქონა მიაჩნიათ მთავარ პრიორიტეტად ხოლო სათვალავშიც არ აქვთ მისი შენახვა დაცვა მოვლა და განახლება, რასაც საიტის ადმინისტრირება გულისხმობს.

სოციალურ ქსელებთან ინტეგრირება

რას გულისხმობს სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია ? გულისხმობს ისეთი პროგრამუ;ლი მოდულის შემუშავებას და საიტზე ინტეგრირებას, რომ როგორც სოციალური ქსელიდან ასევე ვებ საიტიდან მომენტალირულად მოხდება სინქრონულად ინფორმაციის გაცვლა და ასახვა.

სარეკლამო ბანერების დამზადება

სარეკლამო ბანერიებისთვის დიზაინის დამზადება რაც გულისხმობს დამკვეთის მიერ დასახული ამოცანის სწორად გაანალიზებას და თითოეული ელემენტის სწორედ შერჩევას როგორიცაა ფერთა გამის სწორად შერჩევა გამოყენება რომ დიზაინი იყოს მაქსიმალურად მარტივად აღსაქმელი და მიმზიდველი !

ასევე ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურეობებს რომლებიც გულისხმობს ნებისმიერი სახის ამოცანის თუ პრობლემის გადაჭრას დამკვეთის ინტერესების სრულად გათვალისწინებით .

სხვადასხვა სახის - დამატებითი მომსახურეობები

web აკადემია

სულ მალე შეგეძლებათ ისწავლოთ ჩვენთან ერთად და დაეუფლოთ პროგრამირების ენებს : SQL , PHP , JAVASCRIPT , BOOTSTRAP, PYTHON , HTML , CSS .

24/7 ტექნიკური მხარდაჭერა

ჩვენ მიერ დამზადებულ ვეგვერდზე ნებისმიერი სახის ტექნიკური მხარდაჭერა რაც გულისხმობს დამატებითი მოდულების ჩამატებას ან სხვა სახის დახმარებას !

ტრენინგი - გადამზადება

ჩვენ მიერ დამზადებული ან არსებული ვებვერდის სრულყოფილად ადმინისტრირების და მართვის სწავლება მოკლე ვადებში.

სურათების რესტავრაცია

ნებისმიერი სახის დაზიანებული სურათის აღდგენა რესტავრაცია დამუშავება ფასები დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხზე.